privacyverklaring

Privacyverklaring Prana Balance: gevestigd Oudepolderstraat 33, 4417 AX te Hansweert, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens www.pranabalance.nl, Oudepolderstraat 33, 4417 AX te Hansweert. Francisca Baas is de eigenaar van Prana Balance en zij is te bereiken via info@pranabalance.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken: Francisca Baas verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

Prana Balance verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het maken en verzetten van afspraken.
  • Informatie die voor jou van belang kan zijn, informatief of financieel
  • Persoonlijk contact.
  • Het versturen van facturen.
  • Het versturen van uitnodigingen van Prana Balance.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:Prana Balance bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is, om de doelen te realiseren, waarvoor je gegevens worden verzameld. Persoonsgegevens, na een 1 jaar zullen we alleen nog die informatie bewaren die nodig is om te kunnen blijven voldoen, aan de voor Prana Balance van toepassing zijnde wetgeving. De informatie wordt zodra toegestaan alsnog verwijderd.

Delen van persoonsgegevens met derden:Prana Balance verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. En dan altijd na jouw toestemming. Wij zullen uw gegevens nooit zonder jouw toestemming openbaar maken.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen: Prana Blance neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met via info@pranabalance.nl