Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle behandelingen tussen Prana Balance en de klant.

Algemeen: De praktijk zal de massage en Reiki behandelingen naar beste kunnen uitvoeren. De duur van de behandeling, kan variëren en wordt bepaald door de praktijk. De massage en Reiki behandelingen helpen bij de ondersteuning van een genezingsproces, maar kan nooit ter vervanging dienen van een medische behandeling. De praktijk kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor lichamelijke klachten die ontstaan tijdens of na een behandeling. Prana Balance behoudt zich te allen tijde het recht voor de tarieven en de algemene voorwaarden te wijzigen.

Aanmelden/ aansprakelijkheid: Aanmelden voor een behandeling geschiedt na persoonlijke aanmelding via het e-mailadres welke vermeld staat op de website of via WhatsApp.
Met uw aanmelding verklaart u akkoord te gaan met het feit dat u op de hoogte bent dat de heen en terugreis evenals de deelname aan een massage of Reiki behandeling geheel voor eigen risico is. Evenals het oplopen van lichamelijk en /of geestelijk letsel als gevolg van deelname aan een massage of Reiki behandeling. De praktijk is van elke vorm van aansprakelijkheid uitgesloten.

Gezondheid: Wanneer u onder behandeling bent bij een arts vanwege een ernstige ziekte of psychiatrische stoornis of hiervan in het verleden sprake was, dient uw behandelend arts/specialist of u zelf, voor aanvang van deelname aan een massage of Reiki behandeling, de praktijk hiervan op de hoogte te brengen. Tevens is het u bekend, dat er in het kader van een massage of Reiki behandeling, geen medische diagnose zal worden gesteld of therapie in medische zin voorgeschreven of toegepast zal worden.

Betaling van de behandeling: Alle behandelingen die uitgevoerd worden dienen in eerste instantie contant afgerekend te worden. Mocht er niet contant afgerekend kunnen worden, kan er via een betaalverzoek betaald worden. Mocht een betaalverzoek niet lukken ontvangt u een factuur voor de uitgevoerde behandeling en dient u deze binnen 14 dagen te voldoen.

Afspraken moeten uiterlijk 24 uur voor aanvang, van de behandeling geannuleerd worden. Bij het niet annuleren of bij annulering binnen 24 uur voor de afspraak is de praktijk gerechtigd de gereserveerde tijd aan de cliënt in rekening te brengen. Dit geldt ook in geval van ziekte.

Bij het niet betalen binnen 14 dagen na factuurdatum kan de praktijk de klant een betalingsherinnering sturen. Voor het verzenden van deze betalingsherinnering wordt een bedrag van € 5,- aan de klant in rekening gebracht welke toegevoegd zal worden aan het bedrag van de openstaande factuur.

Bij betalingsachterstand is de praktijk gerechtigd, tenzij de behandeling zich hiertegen verzet, verdere behandeling op te schorten totdat de klant aan haar/zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

Geheimhouding, De praktijk hanteert een geheimhoudingscode en zal niet zonder uw toestemming informatie doorgeven aan derden (ook geen e-mail adres, telefoon of mobiel nummer) Het Nederlandse recht is hierop van toepassing.

Kortingsbonnen die uitgedeeld worden door Prana Balance ivm een speciale gelegenheden zijn één per klant en uitsluitend voor de behandeling die op de bon staat.

Afspraken die in Yerseke gepland staan, kunnen indien er te weinig reserveringen zijn voor die dag, gewijzigd worden. Indien u geen wijziging wenst zullen er reiskosten gerekend worden. Dit gaat uitsluitend in overleg met de klant.